/Бүтээгдэхүүн

Бүтээгдэхүүний төрөл

New iPhone

Шинэ iPhone бүр АНУ-н албан ёсны Apple дэлгүүрийн 1 жилийн баталгаа, банкны лизинг

Used iPhone

АНУ-д хэрэглэж байсан оргиналь, шинэ дагалдах хэрэгсэл, 3 сарын баталгаа

Дагалдах хэрэгсэл

Оргиналь, баталгаат хугацаа

archive-iphone-center-mongolia