/Банкны лизингээр худалдан авах боломж

Банкны лизингээр худалдан авах боломж

Та манай iPhone Center Mongolia дэлгүүрээс iPhone гар утас, Apple Watch бусад дагалдах хэрэгсэл худалдан авахдаа ХАС, КАПИТРОН, ГОЛОМТ, ТӨРИЙН Банкны төв, орон нутгийн салбараар дамжуулан урьдчилгаа төлбөргүй лизингээр авах боломжтой. авах боломжтой.

Лизингээр худалдан авах бол та дараах мэдээлэлтэй танилцана уу.
Лизингийн талаарх мэдээллийг Голомт банкны, ХАСБАНКНЫКапитрон банкны болон
Төрийн банкны тус тусын вэб хуудаснаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой.

Та БАНКНЫ лизингээр iPhone болон Apple Watch бусад дагалдах хэрэгсэл худалдан авах бол манай дэлгүүр дээр ирэн, утсаа сонгож, нэхэмжлэхээ аван харилцагч банктайгаа уулзан дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:
Сүүлийн 6 сарын хугацаанд ажил бизнес тогтвортой эрхэлсэн байх;
Зээлийн муу түүхгүй байх.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

-Худалдан авалтын зээлийн өргөдөл;
-3х4 хэмжээний цээж зураг;
-Иргэний үнэмлэх, түүний хуулбар;
-НДДэвтэр, түүний хуулбар;
-Бизнесийн орлогыг нотлох баримтууд;
-Худалдан авах барааны нэхэмжлэх;

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:
-Цалингийн болон бизнесийн орлоготой байх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:
-Цахим үнэмлэх
-Идэвхтэй зээлтэй бол зээлийн гэрээ
-Манай дэлгүүрээс сонгосон барааны нэхэмжлэх;

Жич: Хур системээс Хорооны тодорхойлолт, НД-н мэдээллийг хуруугаа уншуулаад өгөх боломжтой учир эдгээр мэдээллийг та бүрдүүлэн очих шаардлагагүй.

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:
-Тогтмол орлоготой бол тухайн байгууллагадаа 6 сараас доошгүй хугацаанд ажилласан үндсэн ажилтан байх;
-12 сар буюу түүнээс дээш хугацаанд бизнесийн үйл ажиллагааг тогтвортой эрхэлсэн байх;

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:
-Хэрэглээний зээлийн өргөдөл
-Иргэний үнэмлэх;
-НДДэвтэр;
-Бизнесийн орлогыг нотлох баримтууд;
-Худалдан авах барааны нэхэмжлэх.

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

-Банкны салбар, тооцооны төв байрлах нутаг дэвсгэрт байнгын оршин суугч байх;
-Бизнесийн орлогыг тодорхойлох боломжтой байх;
-Бэлтгэн нийлүүлэгчтэй бараа зээлээр авахаар харилцан тохиролцож барааны үнийн нэхэмжлэлийг авсан байх;
-Иргэний хувьд цалин эсвэл өрхийн орлоготой бөгөөд бусад бизнесийн орлогоороо зээл хүүгээ төлөх боломжтой байх;

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

-Худалдан авах барааны үнийн нэхэмжлэх;
-Зээл хүссэн өргөдөл, анкет;
-Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт;
-Зээлдэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгчийн цалин болон бусад орлогыг тодорхойлох баримт бичиг;

ХААН банктай лизингийн гэрээ байгуулаагүй байгаа тул та манай гэрээт ХАС, КАПИТРОН, ГОЛОМТ, ТӨРИЙН Банкнаас ХААН Банкны дансны хуулгаараа орлогоо баталгаажуулан, лизингээр УРЬДЧИЛГАА төлбөргүйгээр iPhone утас худалдан авах боломжтой.

Худалдаа хөгжлийн банктай лизингийн гэрээ байгуулаагүй байгаа тул та манай гэрээт ХАС, КАПИТРОН, ГОЛОМТ, ТӨРИЙН Банкнаас Худалдаа хөгжлийн банкны дансны хуулгаараа орлогоо баталгаажуулан, лизингээр УРЬДЧИЛГАА төлбөргүйгээр iPhone утас худалдан авах боломжтой.

Нийгмийн даатгал төлдөггүй бол лизинг авах боломжтой юу?

Та нийгмийн даатгал төлдөггүй ч тогтмол орлоготой бол орлогоо баталгаажуулах дансны хуулга, орлогын баримтыг ашиглан лизинг авах боломжтой байдаг.

Лизинг авах банкаар цалингаа авдаг байх ёстой юу?

Та заавал цалин авдаг банкнаасаа лизинг авах шаардлагагүй. Та өөрийн цалингийн дансны хуулгаар орлогоо баталгаажуулан манай гэрээт банкнуудаас лизинг авах боломжтой байдаг.

 

By | 2019-02-28T18:55:12+00:00 2019/02/28|

Нийтлэсэн:

iphone-center-mongolia